एमईआरसी मसुदा नियमनाचे पालन करण्यासाठी सौर आणि पवन ऊर्जा निर्मितीच्या संदर्भात क्यूसीएच्या नियुक्तीसाठी डेव्हलपर्सकडून EOI सादर करण्याच्या तारखेला मुदतवाढ.

एमईआरसी मसुदा नियमनाचे पालन करण्यासाठी सौर आणि पवन ऊर्जा निर्मितीच्या संदर्भात क्यूसीएच्या नियुक्तीसाठी डेव्हलपर्सकडून EOI सादर करण्याच्या तारखेला मुदतवाढ.

Listen