विस्तार III – २५० MW दोंडाईचा सोलर पार्कसाठी एसपीडी निवडण्यासाठी बोली सादर करण्याची शेवटची तारीख…

विस्तार III – २५० MW दोंडाईचा सोलर पार्कसाठी एसपीडी निवडण्यासाठी बोली सादर करण्याची शेवटची तारीख…

Listen