कोराडी यू-६ आणि ७, खापरखेडा यू-१ ते ४ च्या २१० MW क्षमतेच्या एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेसाठी सल्लागार आणि अभियांत्रिकी सेवांसाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठी स्थानिक स्पर्धात्मक बोलीद्वारे बोली (IFB) साठी आमंत्रण.

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 09:07 am

कोराडी यू-६ आणि ७, खापरखेडा यू-१ ते ४ च्या २१० MW क्षमतेच्या एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेसाठी सल्लागार आणि अभियांत्रिकी सेवांसाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठी स्थानिक स्पर्धात्मक बोलीद्वारे बोली (IFB) साठी आमंत्रण.

Listen