डिझाईन, इंजिनिअरिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग, असेंब्ली, टेस्टिंग, वर्क्स, साइटवर पुरवठा, सिव्हिल स्ट्रक्चरल कामे, उभारणी, चाचणी आणि ओले लीच्या स्थापनेसाठी ईपीसी आधारावर निविदांसाठी स्थानिक स्पर्धात्मक बोलीद्वारे बोलीसाठी (IFB) आमंत्रण

डिझाईन, इंजिनिअरिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग, असेंब्ली, टेस्टिंग, वर्क्स, साइटवर पुरवठा, सिव्हिल स्ट्रक्चरल कामे, उभारणी, चाचणी आणि ओले लीच्या स्थापनेसाठी ईपीसी आधारावर निविदांसाठी स्थानिक स्पर्धात्मक बोलीद्वारे बोलीसाठी (IFB) आमंत्रण

Listen