कोराडी यू-७, खापरखेडा यू-१ आणि २ आणि चंद्रपूर यू-५ च्या ५०० MW युनिट्सच्या ईएसपी रेट्रोफिटिंग/अपग्रेडेशनसाठी सल्लागार आणि अभियांत्रिकी सेवांसाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठी स्थानिक स्पर्धात्मक बोलीद्वारे बोलीचे आमंत्रण (आईएफबी)

कोराडी यू-७, खापरखेडा यू-१ आणि २ आणि चंद्रपूर यू-५ च्या ५०० MW युनिट्सच्या ईएसपी रेट्रोफिटिंग/अपग्रेडेशनसाठी सल्लागार आणि अभियांत्रिकी सेवांसाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठी स्थानिक स्पर्धात्मक बोलीद्वारे बोलीचे आमंत्रण (आईएफबी)

Listen