भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राकडून दीर्घकालीन आधारावर फ्लाय अॅशच्या ‘किंमत’ आणि ‘जसे आहे तिथे’ विक्रीसाठी स्वारस्य व्यक्त करण्याचे आमंत्रण (ईओआई).

भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राकडून दीर्घकालीन आधारावर फ्लाय अॅशच्या ‘किंमत’ आणि ‘जसे आहे तिथे’ विक्रीसाठी स्वारस्य व्यक्त करण्याचे आमंत्रण (ईओआई).

Listen