कोराडी टीपीएस – ऑक्टोबर -2017 मध्ये प्रक्रिया केलेल्या पीओ ची यादी

कोराडी टीपीएस – ऑक्टोबर -2017 मध्ये प्रक्रिया केलेल्या पीओ ची यादी

परळी टीपीएस: ऑक्टोबर -2017 दरम्यान इ-टेंडर च्या अंतर्गत कार्यालयाने मंजुरी दिलेल्या काम करार ,खरेदी करार आणि एएमसी करार यांचा तपशील

Listen