नाशिक टीपीएस:रिन्यूएबल एनर्जी सर्कल(REC), नाशिक च्या जून’18 साठी 3 लाख पेक्षा जास्त मूल्य असणाऱ्या करारांचा तपशील.

नाशिक टीपीएस:रिन्यूएबल एनर्जी सर्कल(REC), नाशिक च्या जून’18 साठी 3 लाख पेक्षा जास्त मूल्य असणाऱ्या करारांचा तपशील.

Listen