कोराडी (यू # ८,९आणि १०) (३ x ६६० MW), चंद्रपूर ( यू # ८ आणि ९) (२ x ५०० MW) साठी २.० दशलक्ष मेट्रिक टन नॉन-कोकिंग (स्टीम) कोळशाच्या खरेदीसाठी एनईटी आणि भुसावळ (यू #४ आणि ५) (२ X ५०० MW) फॉर डेस्टिनेशन टीपीएस आधारावर प्रकाशित केले आहे.

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 10:13 am

कोराडी (यू # ८,९आणि १०) (३ x ६६० MW), चंद्रपूर ( यू # ८ आणि ९) (२ x ५०० MW) साठी २.० दशलक्ष मेट्रिक टन नॉन-कोकिंग (स्टीम) कोळशाच्या खरेदीसाठी एनईटी आणि भुसावळ (यू #४ आणि ५) (२ X ५०० MW) फॉर डेस्टिनेशन टीपीएस आधारावर प्रकाशित केले आहे.

Listen