कोराडी (यू #८,९ आणि १०) (३ x ६६० MW), खापरखेडा ( यू # १ ते ५) (४ x २१० MW+) साठी २.० दशलक्ष मेट्रिक टन नॉन-कोकिंग (स्टीम) कोळशाच्या खरेदीसाठी १ x ५०० MW), चंद्रपूर ( यू # ८ आणि ९ ) (२ x ५०० MW) आणि भुसावळ (U # ४ & ५) (२ x ५०० MW) …

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 09:20 am

कोराडी (यू #८,९ आणि १०) (३ x ६६० MW), खापरखेडा ( यू # १ ते ५) (४ x २१० MW+) साठी २.० दशलक्ष मेट्रिक टन नॉन-कोकिंग (स्टीम) कोळशाच्या खरेदीसाठी १ x ५०० MW), चंद्रपूर ( यू # ८ आणि ९ ) (२ x ५०० MW) आणि भुसावळ (U # ४ & ५) (२ x ५०० MW) …

Listen