३x६६०MW कोराडी टीपीएस च्या युनिट क्रमांक८ आणि ९ साठी एफजीडी प्रणालीची स्थापना आणि कार्यान्वित करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यासाठी खुल्या निविदाची एनआईटी

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 10:34 am

३x६६०MW कोराडी टीपीएस च्या युनिट क्रमांक८ आणि ९ साठी एफजीडी प्रणालीची स्थापना आणि कार्यान्वित करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यासाठी खुल्या निविदाची एनआईटी

Listen