एनआईटी RFx क्रमांक ३०००१३३८८ – “डिझाइन, अभियांत्रिकी, उत्पादक, असेंब्ली, कामावर चाचणी, साइटवर पुरवठा यासाठी निविदा मागवल्या जातात; कोराडी ३x६६० MW टीपीएस च्या युनिट ८,९ आणि १० साठी एफजीडी प्रणालीची सिव्हिल, स्ट्रक्चरल आणि आर्किटेक्चरल कामे आणि उभारणी, चाचणी आणि चालू करणे

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 08:58 am

एनआईटी RFx क्रमांक ३०००१३३८८ – “डिझाइन, अभियांत्रिकी, उत्पादक, असेंब्ली, कामावर चाचणी, साइटवर पुरवठा यासाठी निविदा मागवल्या जातात; कोराडी ३x६६० MW टीपीएस च्या युनिट ८,९ आणि १० साठी एफजीडी प्रणालीची सिव्हिल, स्ट्रक्चरल आणि आर्किटेक्चरल कामे आणि उभारणी, चाचणी आणि चालू करणे

Listen