एनआईटी RFx क्रमांक ३०००१३३८८ – “डिझाइन, अभियांत्रिकी, उत्पादक, असेंब्ली, कामावर चाचणी, साइटवर पुरवठा यासाठी निविदा मागवल्या जातात; कोराडी ३x६६० MW टीपीएस च्या युनिट ८,९ आणि १० साठी एफजीडी प्रणालीची सिव्हिल, स्ट्रक्चरल आणि आर्किटेक्चरल कामे आणि उभारणी, चाचणी आणि चालू करणे

एनआईटी RFx क्रमांक ३०००१३३८८ – “डिझाइन, अभियांत्रिकी, उत्पादक, असेंब्ली, कामावर चाचणी, साइटवर पुरवठा यासाठी निविदा मागवल्या जातात; कोराडी ३x६६० MW टीपीएस च्या युनिट ८,९ आणि १० साठी एफजीडी प्रणालीची सिव्हिल, स्ट्रक्चरल आणि आर्किटेक्चरल कामे आणि उभारणी, चाचणी आणि चालू करणे

Listen