एमएसपीजीसीएलच्या केस-4, टप्पा-III टेंडरसाठी सूचना “बारा महिन्यांसाठी ३८० मेगावॅट वीज खरेदी” – दिनांक ०३.०३.२०२२. …

एमएसपीजीसीएलच्या केस-4, टप्पा-III टेंडरसाठी सूचना “बारा महिन्यांसाठी ३८० मेगावॅट वीज खरेदी” – दिनांक ०३.०३.२०२२. …

Listen