३ x ६६० मेगावॅट कोराडी विस्तार प्रकल्प युनिट्स -८,९ आणि १० (३x६६०MW) … कूलिंग वॉटर सिस्टीमच्या अभिसरणासाठी ३×१५ Kg/h क्षमतेचा ओझोनायझेशन प्लांट

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 10:02 am

३ x ६६० मेगावॅट कोराडी विस्तार प्रकल्प युनिट्स -८,९ आणि १० (३x६६०MW) … कूलिंग वॉटर सिस्टीमच्या अभिसरणासाठी ३×१५ Kg/h क्षमतेचा ओझोनायझेशन प्लांट

Listen