पीपीपी आधार -विकसकाच्या निवडीसाठी ईओआई चे आमंत्रण/ सालसे सबस्टेशनवर महाराष्ट्रात सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या कृषी फीडरच्या अंमलबजावणीसाठी गुंतवणूकदार-बारसी उपविभाग, जि. अंदाजे २ MW क्षमतेच्या विकासासाठी सोलापूर…

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 10:55 am

पीपीपी आधार -विकसकाच्या निवडीसाठी ईओआई चे आमंत्रण/ सालसे सबस्टेशनवर महाराष्ट्रात सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या कृषी फीडरच्या अंमलबजावणीसाठी गुंतवणूकदार-बारसी उपविभाग, जि. अंदाजे २ MW क्षमतेच्या विकासासाठी सोलापूर…

Listen