प्री-बिड उत्तर आणि तांत्रिक आणि व्यावसायिक आणि RFx- ३०००००१३३०८ संदर्भात बोली सादर करण्याच्या देय तारखेच्या वेळापत्रकात सुधारणा, म्हणजे ३×२५० MW पार्ली येथे एफजीडी स्थापित करण्यासाठी निविदा

प्री-बिड उत्तर आणि तांत्रिक आणि व्यावसायिक आणि RFx- ३०००००१३३०८ संदर्भात बोली सादर करण्याच्या देय तारखेच्या वेळापत्रकात सुधारणा, म्हणजे ३×२५० MW पार्ली येथे एफजीडी स्थापित करण्यासाठी निविदा

Listen