डब्ल्यूसीएलच्या इंदर खाणीपासून महाजेनकोच्या कोराडी टीपीएसपर्यंत रस्ता मार्गाने कच्च्या कोळशाची वाहतूक. निविदा क्रमांक महाजेन्को/सीई/एफएमसी/ई२/टीसी/डब्लूसीएल/आईएनडी-केआरडी/२०१८/टी-०४/६६६८३

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 10:37 am

डब्ल्यूसीएलच्या इंदर खाणीपासून महाजेनकोच्या कोराडी टीपीएसपर्यंत रस्ता मार्गाने कच्च्या कोळशाची वाहतूक. निविदा क्रमांक महाजेन्को/सीई/एफएमसी/ई२/टीसी/डब्लूसीएल/आईएनडी-केआरडी/२०१८/टी-०४/६६६८३

Listen