एमईआरसी मसुदा विनियमन-२०१८ चे पालन करण्यासाठी सौर आणि पवन ऊर्जा निर्मितीच्या संदर्भात “फॉरकास्टिंग, शेड्यूलिंग आणि विचलन सेटलमेंट मेकॅनिझम” साठी क्यूसीए ची नियुक्ती करण्यासाठी विकसकांकडून ईओआई सादर करण्याच्या तारखेला मुदतवाढ देण्याबाबत

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 09:52 am

एमईआरसी मसुदा विनियमन-२०१८ चे पालन करण्यासाठी सौर आणि पवन ऊर्जा निर्मितीच्या संदर्भात “फॉरकास्टिंग, शेड्यूलिंग आणि विचलन सेटलमेंट मेकॅनिझम” साठी क्यूसीए ची नियुक्ती करण्यासाठी विकसकांकडून ईओआई सादर करण्याच्या तारखेला मुदतवाढ देण्याबाबत

Listen