रिन्यूएबल एनर्जी सर्कल (REC), नाशिक – REC, नाशिक च्या ऑक्टोबर-2017 महिन्यासाठी 3 लाख. रु. पेक्षा जास्त किमतीच्या करारांचा तपशिल

रिन्यूएबल एनर्जी सर्कल (REC), नाशिक – REC, नाशिक च्या ऑक्टोबर-2017 महिन्यासाठी 3 लाख. रु. पेक्षा जास्त किमतीच्या करारांचा तपशिल

केजीएससी-केजीएससी च्या ऑक्टोबर -2017 महिन्यासाठीच्या विविध करारांची सुधारीत स्थिती

Listen