सुधारित : प्रकरण-४ अंतर्गत३८० MW वीज खरेदीसाठी प्रकाशित केलेल्या निविदेच्या संदर्भात बोली-पूर्व परिषदेची सूचना प्रदर्शित करणे.

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 09:38 am

सुधारित : प्रकरण-४ अंतर्गत३८० MW वीज खरेदीसाठी प्रकाशित केलेल्या निविदेच्या संदर्भात बोली-पूर्व परिषदेची सूचना प्रदर्शित करणे.

Listen