सुधारित : एनआईटी_कोराडी ३x६६० MW प्रकल्पासाठी बीओपी पॅकेजच्या शिल्लक ई आणि & एम कामांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक बोलीद्वारे निविदा आमंत्रित करण्याच्या सूचनेची जाहिरात

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 09:36 am

सुधारित : एनआईटी_कोराडी ३x६६० MW प्रकल्पासाठी बीओपी पॅकेजच्या शिल्लक ई आणि & एम कामांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक बोलीद्वारे निविदा आमंत्रित करण्याच्या सूचनेची जाहिरात

Listen