RFx ३०००००१६२६६ साठी सुधारित वेळापत्रक – खापरखेडा आणि कोराडी येथील २१० MW आणि चंद्रपूरच्या ५०० MW युनिट्सच्या रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशनसाठी निविदा.

RFx ३०००००१६२६६ साठी सुधारित वेळापत्रक – खापरखेडा आणि कोराडी येथील २१० MW आणि चंद्रपूरच्या ५०० MW युनिट्सच्या रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशनसाठी निविदा.

Listen