RFx ३०००००२३५१० ला सुधारित शेड्यूल-I – “१ वर्षाच्या कालावधीसाठी ओ आणि एम सह चंद्रपूर, भुसावळ आणि खापरखेडा येथे५००MW युनिट्ससाठी (एकूण८ नग) एफजीडी सिस्टम पॅकेजच्या स्थापनेसाठी खुली निविदा. …

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 05:46 am

RFx ३०००००२३५१० ला सुधारित शेड्यूल-I – “१ वर्षाच्या कालावधीसाठी ओ आणि एम सह चंद्रपूर, भुसावळ आणि खापरखेडा येथे५००MW युनिट्ससाठी (एकूण८ नग) एफजीडी सिस्टम पॅकेजच्या स्थापनेसाठी खुली निविदा. …

Listen