RFx- ३०००००१३८४५ एफजीडी निविदा संदर्भात सुधारित वेळापत्रक ५०० MW च्या ८ युनिट्ससाठी एसआरएम प्रणालीमध्ये अपलोड केले आहे.

RFx- ३०००००१३८४५ एफजीडी निविदा संदर्भात सुधारित वेळापत्रक ५०० MW च्या ८ युनिट्ससाठी एसआरएम प्रणालीमध्ये अपलोड केले आहे.

Listen