RFx- ३०००००१३८४५ एफजीडी निविदा संदर्भात सुधारित वेळापत्रक ५०० MW च्या ८ युनिट्ससाठी एसआरएम प्रणालीमध्ये अपलोड केले आहे.

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 07:02 am

RFx- ३०००००१३८४५ एफजीडी निविदा संदर्भात सुधारित वेळापत्रक ५०० MW च्या ८ युनिट्ससाठी एसआरएम प्रणालीमध्ये अपलोड केले आहे.

Listen