RFx-३०००००१४४७१ च्या संदर्भात सुधारित वेळापत्रक उरण येथील गॅस टर्बाइनच्या कंबाइंड सायकल पॉवर प्लांट (CCPP) च्या बदली/रेट्रोफिटिंगसाठी एफजीडी निविदा.

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 08:45 am

RFx-३०००००१४४७१ च्या संदर्भात सुधारित वेळापत्रक उरण येथील गॅस टर्बाइनच्या कंबाइंड सायकल पॉवर प्लांट (CCPP) च्या बदली/रेट्रोफिटिंगसाठी एफजीडी निविदा.

Listen