RFx क्र. च्या संदर्भात बोली सादर करण्याचे सुधारित वेळापत्रक. ३०००००१३३०८ निविदा ३×२५० MW परळी टीपीएस वर एफजीडी स्थापित करण्यासाठी

RFx क्र. च्या संदर्भात बोली सादर करण्याचे सुधारित वेळापत्रक. ३०००००१३३०८ निविदा ३×२५० MW परळी टीपीएस वर एफजीडी स्थापित करण्यासाठी

Listen