खापरखेडा (युनिट १ ते ४), कोराडी (युनिट ६ आणि ७) आणि चंद्रपूर (युनिट ३ आणि ४) (एकूण) येथे महागेन्कोच्या ८×२१० मेगावॅट युनिटवर ड्राय सॉर्बेंट इंजेक्शन तंत्रज्ञान एफजीडी सिस्टम स्थापित करण्यासाठी बोली सादर करण्याच्या तारखांमध्ये पुनरावृत्ती ८ क्रमांक)

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 06:56 am

खापरखेडा (युनिट १ ते ४), कोराडी (युनिट ६ आणि ७) आणि चंद्रपूर (युनिट ३ आणि ४) (एकूण) येथे महागेन्कोच्या ८×२१० मेगावॅट युनिटवर ड्राय सॉर्बेंट इंजेक्शन तंत्रज्ञान एफजीडी सिस्टम स्थापित करण्यासाठी बोली सादर करण्याच्या तारखांमध्ये पुनरावृत्ती ८ क्रमांक)

Listen