RFx- ३०००००१३३०८ म्हणजेच ३×२५० MW परळी येथे एफजीडी स्थापित करण्यासाठी निविदा – बोली सादर करण्याची सुधारित वेळापत्रक तारीख

RFx- ३०००००१३३०८ म्हणजेच ३×२५० MW परळी येथे एफजीडी स्थापित करण्यासाठी निविदा – बोली सादर करण्याची सुधारित वेळापत्रक तारीख

Listen