RFx- ३०००००१३३०८ म्हणजेच ३×२५० MW परळी येथे एफजीडी स्थापित करण्यासाठी निविदा – बोली सादर करण्याची सुधारित वेळापत्रक तारीख

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 08:46 am

RFx- ३०००००१३३०८ म्हणजेच ३×२५० MW परळी येथे एफजीडी स्थापित करण्यासाठी निविदा – बोली सादर करण्याची सुधारित वेळापत्रक तारीख

Listen