RFx ३०००००१५१४२ – कोराडी, चंद्रपूर आणि खापरखेडा येथे महाजेन्को च्या ८×२१० MW युनिटवर डीएसआई एफजीडी स्थापित करण्यासाठी व्यावसायिक दुरुस्ती क्रमांक ३ आणि सुधारित किंमत शेड्यूल १बी आणि 1सी – दिनांक ०१.०९.२०-२०२१

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 06:26 am

RFx ३०००००१५१४२ – कोराडी, चंद्रपूर आणि खापरखेडा येथे महाजेन्को च्या ८×२१० MW युनिटवर डीएसआई एफजीडी स्थापित करण्यासाठी व्यावसायिक दुरुस्ती क्रमांक ३ आणि सुधारित किंमत शेड्यूल १बी आणि 1सी – दिनांक ०१.०९.२०-२०२१

Listen