RFx ३०००००१५१४२ – कोराडी, चंद्रपूर आणि खापरखेडा येथे महाजेन्को च्या ८×२१० MW युनिट्सवर डीएसआई एफजीडी स्थापित करण्यासाठी बोलीपूर्व प्रश्नांची उत्तरे, दुरुस्ती आणि वेळापत्रक – दिनांक ३०.०७.२०२१. …

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 06:37 am

RFx ३०००००१५१४२ – कोराडी, चंद्रपूर आणि खापरखेडा येथे महाजेन्को च्या ८×२१० MW युनिट्सवर डीएसआई एफजीडी स्थापित करण्यासाठी बोलीपूर्व प्रश्नांची उत्तरे, दुरुस्ती आणि वेळापत्रक – दिनांक ३०.०७.२०२१. …

Listen