RFx ३०००००१५१४२ – कोराडी, चंद्रपूर आणि खापरखेडा येथे डीएसआई एफजीडी च्या ८×२१० MW युनिट्सवर डीएसआई एफजीडी स्थापित करण्याचे सुधारित वेळापत्रक – दिनांक २९.०७.२०२१.

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 06:41 am

RFx ३०००००१५१४२ – कोराडी, चंद्रपूर आणि खापरखेडा येथे डीएसआई एफजीडी च्या ८×२१० MW युनिट्सवर डीएसआई एफजीडी स्थापित करण्याचे सुधारित वेळापत्रक – दिनांक २९.०७.२०२१.

Listen