RFx ३०००००१६२६६– पीबीक्यू उत्तराचे शेवटचे पृष्ठ दि. १५.०६.२०२१ खापरखेडा आणि कोराडी येथे २१०मेगावॅट युनिट्स आणि चंद्रपूरच्या ५०० मेगावॅट युनिट्सचे रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशन

RFx ३०००००१६२६६– पीबीक्यू उत्तराचे शेवटचे पृष्ठ दि. १५.०६.२०२१ खापरखेडा आणि कोराडी येथे २१०मेगावॅट युनिट्स आणि चंद्रपूरच्या ५०० मेगावॅट युनिट्सचे रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशन

Listen