RFx ३०००००१६२६६– पीबीक्यू उत्तराचे शेवटचे पृष्ठ दि. १५.०६.२०२१ खापरखेडा आणि कोराडी येथे २१०मेगावॅट युनिट्स आणि चंद्रपूरच्या ५०० मेगावॅट युनिट्सचे रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशन

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 06:49 am

RFx ३०००००१६२६६– पीबीक्यू उत्तराचे शेवटचे पृष्ठ दि. १५.०६.२०२१ खापरखेडा आणि कोराडी येथे २१०मेगावॅट युनिट्स आणि चंद्रपूरच्या ५०० मेगावॅट युनिट्सचे रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशन

Listen