RFx ३०००००१६२६६ – RFx ३०००००१६२६६ साठी प्री-बिड प्रश्नांना उत्तरे आणि सुधारणा – खापरखेडा आणि कोराडी येथील 210 मेगावॅट युनिट्स आणि चंद्रपूरच्या 500 मेगावॅट युनिट्सच्या रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशनसाठी निविदा – दिनांक १२.२०१२

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 06:34 am

RFx ३०००००१६२६६ – RFx ३०००००१६२६६ साठी प्री-बिड प्रश्नांना उत्तरे आणि सुधारणा – खापरखेडा आणि कोराडी येथील 210 मेगावॅट युनिट्स आणि चंद्रपूरच्या 500 मेगावॅट युनिट्सच्या रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशनसाठी निविदा – दिनांक १२.२०१२

Listen