RFx ३०००००१६२६६ – प्री-बिड प्रश्नांना प्रत्युत्तर द्या आणि खापरखेडा आणि कोराडी येथील २१० मेगावॅट युनिट्स आणि चंद्रपूरच्या 500 मेगावॅट युनिट्सच्या रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशनसाठी निविदेच्या वेळापत्रकात सुधारणा करा – दिनांक २९.०७.२०२१.

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 06:38 am

RFx ३०००००१६२६६ – प्री-बिड प्रश्नांना प्रत्युत्तर द्या आणि खापरखेडा आणि कोराडी येथील २१० मेगावॅट युनिट्स आणि चंद्रपूरच्या 500 मेगावॅट युनिट्सच्या रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशनसाठी निविदेच्या वेळापत्रकात सुधारणा करा – दिनांक २९.०७.२०२१.

Listen