RFx ३०००००१६२६६– प्रीबिड प्रश्नांची उत्तरे आणि सुधारणा – खापरखेडा आणि कोराडी येथील २१० MW युनिट्स आणि चंद्रपूरच्या ५०० MW युनिट्सचे ईएसपी रेट्रोफिटिंग/ अपग्रेडेशन.

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 06:51 am

RFx ३०००००१६२६६– प्रीबिड प्रश्नांची उत्तरे आणि सुधारणा – खापरखेडा आणि कोराडी येथील २१० MW युनिट्स आणि चंद्रपूरच्या ५०० MW युनिट्सचे ईएसपी रेट्रोफिटिंग/ अपग्रेडेशन.

Listen