RFx ३०००००१६२६६ – खापरखेडा येथील २१० MW युनिट आणि चंद्रपूरच्या ५०० MW युनिट्सच्या रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशनचे वेळापत्रक – दिनांक १६.०९.२०२१.

RFx ३०००००१६२६६ – खापरखेडा येथील २१० MW युनिट आणि चंद्रपूरच्या ५०० MW युनिट्सच्या रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशनचे वेळापत्रक – दिनांक १६.०९.२०२१.

Listen