RFx ३०००००१६२६६ – खापरखेडा आणि कोराडी येथील २१० MW आणि चंद्रपूरच्या ५०० MW युनिट्सच्या ईएसपी रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशनचे वेळापत्रक सुधारा

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 06:50 am

RFx ३०००००१६२६६ – खापरखेडा आणि कोराडी येथील २१० MW आणि चंद्रपूरच्या ५०० MW युनिट्सच्या ईएसपी रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशनचे वेळापत्रक सुधारा

Listen