RFx ३०००००१६२६६ – खापरखेडा आणि कोराडी येथील २१० MW आणि चंद्रपूरच्या ५०० MW युनिट्सच्या ईएसपी रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशनचे वेळापत्रक सुधारा

RFx ३०००००१६२६६ – खापरखेडा आणि कोराडी येथील २१० MW आणि चंद्रपूरच्या ५०० MW युनिट्सच्या ईएसपी रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशनचे वेळापत्रक सुधारा

Listen