RFx ३०००००१६२६६ – खापरखेडा आणि कोराडी येथील २१० मेगावॅट युनिट्स आणि चंद्रपूरच्या ५०० मेगावॅट युनिट्सचे रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशनचे सुधारित वेळापत्रक – दिनांक १५.०७.२०२१…

RFx ३०००००१६२६६ – खापरखेडा आणि कोराडी येथील २१० मेगावॅट युनिट्स आणि चंद्रपूरच्या ५०० मेगावॅट युनिट्सचे रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशनचे सुधारित वेळापत्रक – दिनांक १५.०७.२०२१…

Listen