RFx ३०००००१६२६६ – खापरखेडा आणि कोराडी येथील २१० मेगावॅट युनिट्स आणि चंद्रपूरच्या ५०० मेगावॅट युनिट्सचे रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशनचे सुधारित वेळापत्रक – दिनांक १५.०७.२०२१…

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 06:44 am

RFx ३०००००१६२६६ – खापरखेडा आणि कोराडी येथील २१० मेगावॅट युनिट्स आणि चंद्रपूरच्या ५०० मेगावॅट युनिट्सचे रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशनचे सुधारित वेळापत्रक – दिनांक १५.०७.२०२१…

Listen