RFx ३०००००१६२६६ – खापरखेडा आणि कोराडी येथील २१० मेगावॅट युनिट्स आणि चंद्रपूरच्या ५०० मेगावॅट युनिट्सच्या ईएसपी रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशनसाठी बोली सादर करण्याच्या तारखांमध्ये सुधारणा.

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 06:53 am

RFx ३०००००१६२६६ – खापरखेडा आणि कोराडी येथील २१० मेगावॅट युनिट्स आणि चंद्रपूरच्या ५०० मेगावॅट युनिट्सच्या ईएसपी रेट्रोफिटिंग/अप अपग्रेडेशनसाठी बोली सादर करण्याच्या तारखांमध्ये सुधारणा.

Listen