RFx-३०००००१७७६३ – परळी येथे महाजेन्को च्या ३ x २५० मेगावॅट युनिट्सवर डीएसआई एफजीडी स्थापित करण्याच्या संदर्भात बोलीपूर्व प्रश्नांची उत्तरे आणि तांत्रिक आणि व्यावसायिक सुधारणा – दिनांक २३.०७.२०२१

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 06:43 am

RFx-३०००००१७७६३ – परळी येथे महाजेन्को च्या ३ x २५० मेगावॅट युनिट्सवर डीएसआई एफजीडी स्थापित करण्याच्या संदर्भात बोलीपूर्व प्रश्नांची उत्तरे आणि तांत्रिक आणि व्यावसायिक सुधारणा – दिनांक २३.०७.२०२१

Listen