RFx-३०००००१७७६३ – परळी येथे महागेन्कोच्या ३ x २५०मेगावॅट युनिट्सवर डीएसआई एफजीडी च्या स्थापनेच्या संदर्भात सुधारित वेळापत्रक – दिनांक २५.०८.२०२१.

RFx-३०००००१७७६३ – परळी येथे महागेन्कोच्या ३ x २५०मेगावॅट युनिट्सवर डीएसआई एफजीडी च्या स्थापनेच्या संदर्भात सुधारित वेळापत्रक – दिनांक २५.०८.२०२१.

Listen