RFx-३०००००१७७६३ – परळी येथे महागेन्कोच्या ३ x २५०मेगावॅट युनिट्सवर डीएसआई एफजीडी च्या स्थापनेच्या संदर्भात सुधारित वेळापत्रक – दिनांक २५.०८.२०२१.

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 06:29 am

RFx-३०००००१७७६३ – परळी येथे महागेन्कोच्या ३ x २५०मेगावॅट युनिट्सवर डीएसआई एफजीडी च्या स्थापनेच्या संदर्भात सुधारित वेळापत्रक – दिनांक २५.०८.२०२१.

Listen