RFx-३०००००१७७६३ – परळी येथे महागेन्कोच्या 3 x250 मेगावॅट युनिट्सवर डीएसआई एफजीडी स्थापित करण्याच्या संदर्भात वेळापत्रकात सुधारणा करा – दिनांक २६.०७.२०२१

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 06:42 am

RFx-३०००००१७७६३ – परळी येथे महागेन्कोच्या 3 x250 मेगावॅट युनिट्सवर डीएसआई एफजीडी स्थापित करण्याच्या संदर्भात वेळापत्रकात सुधारणा करा – दिनांक २६.०७.२०२१

Listen