RFx-३०००००१७७६३-डीएसआई एफजीडी च्या पार्ली येथे महाजेंन्को च्या ३ x २५० MW युनिट्सवर स्थापित करण्याच्या संदर्भात तांत्रिक सुधारणा आणि सुधारित वेळापत्रक – दिनांक १०.०८.२०२१

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 06:36 am

RFx-३०००००१७७६३-डीएसआई एफजीडी च्या पार्ली येथे महाजेंन्को च्या ३ x २५० MW युनिट्सवर स्थापित करण्याच्या संदर्भात तांत्रिक सुधारणा आणि सुधारित वेळापत्रक – दिनांक १०.०८.२०२१

Listen