RFx-३०००००१७७६३-डीएसआई एफजीडी च्या पार्ली येथे महाजेंन्को च्या ३ x २५० MW युनिट्सवर स्थापित करण्याच्या संदर्भात तांत्रिक सुधारणा आणि सुधारित वेळापत्रक – दिनांक १०.०८.२०२१

RFx-३०००००१७७६३-डीएसआई एफजीडी च्या पार्ली येथे महाजेंन्को च्या ३ x २५० MW युनिट्सवर स्थापित करण्याच्या संदर्भात तांत्रिक सुधारणा आणि सुधारित वेळापत्रक – दिनांक १०.०८.२०२१

Listen