Rfx ३०००००१८९८० – चंद्रपूर यू-३ आणि ४ आणि नाशिक यू-३ आणि ४ च्या २१० MW क्षमतेच्या एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेसाठी सल्लागार निविदेच्या संदर्भात सुधारित वेळापत्रक – दिनांक ११.१०.२०२१

Rfx ३०००००१८९८० – चंद्रपूर यू-३ आणि ४ आणि नाशिक यू-३ आणि ४ च्या २१० MW क्षमतेच्या एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेसाठी सल्लागार निविदेच्या संदर्भात सुधारित वेळापत्रक – दिनांक ११.१०.२०२१

Listen