RFx ३०००००२१८१३– महाजेनकोच्या नाशिक टीपीएस यू-३ आणि ४ च्या २१० मेगावॅटच्या डीएसई एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेसाठी ईपीसी निविदेच्या संदर्भात बोलीपूर्व बैठकीची सुधारित तारीख – दिनांक २४.०९.२०२१.

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 06:12 am

RFx ३०००००२१८१३– महाजेनकोच्या नाशिक टीपीएस यू-३ आणि ४ च्या २१० मेगावॅटच्या डीएसई एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेसाठी ईपीसी निविदेच्या संदर्भात बोलीपूर्व बैठकीची सुधारित तारीख – दिनांक २४.०९.२०२१.

Listen