RFx ३०००००२१८१३ – रोजी नाशिक टीपीएस यू-३ आणि ४ च्या नाशिक टीपीएस यू-३ आणि ४ च्या २१० MW क्षमतेच्या डीएसई एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेचे वेळापत्रक दिनांक २८.१०.२०२१

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 10:59 am

RFx ३०००००२१८१३ – रोजी नाशिक टीपीएस यू-३ आणि ४ च्या नाशिक टीपीएस यू-३ आणि ४ च्या २१० MW क्षमतेच्या डीएसई एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेचे वेळापत्रक दिनांक २८.१०.२०२१

Listen