RFx ३०००००२४६९८ – बोलीपूर्व प्रश्नांना उत्तरे आणि दुरुस्ती आणि वेळापत्रक सुधारित करा दि. २४.०१.२०२२ परळी येथे महाजेनकोच्या ३×२५० मेगावॅट युनिटवर डीएसआई एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेसाठी – दिनांक २५.०१.२०२२. …

Last updated on जून 11th, 2022 at 01:59 pm

RFx ३०००००२४६९८ – बोलीपूर्व प्रश्नांना उत्तरे आणि दुरुस्ती आणि वेळापत्रक सुधारित करा दि. २४.०१.२०२२ परळी येथे महाजेनकोच्या ३×२५० मेगावॅट युनिटवर डीएसआई एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेसाठी – दिनांक २५.०१.२०२२. …

Listen