RFx ३०००००२४६९८ – बोलीपूर्व प्रश्नांना उत्तरे आणि दुरुस्ती आणि वेळापत्रक सुधारित करा दि. २४.०१.२०२२ परळी येथे महाजेनकोच्या ३×२५० मेगावॅट युनिटवर डीएसआई एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेसाठी – दिनांक २५.०१.२०२२. …

RFx ३०००००२४६९८ – बोलीपूर्व प्रश्नांना उत्तरे आणि दुरुस्ती आणि वेळापत्रक सुधारित करा दि. २४.०१.२०२२ परळी येथे महाजेनकोच्या ३×२५० मेगावॅट युनिटवर डीएसआई एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेसाठी – दिनांक २५.०१.२०२२. …

Listen