RFx ३०००००२४६९८– सुधारित वेळापत्रक आणि निविदेत सुधारणा दि. ०७.०३.२०२२ रोजी परळी येथे महाजेनकोच्या ३×२५० मेगावॅट युनिटवर डीएसआई एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेसाठी

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 05:23 am

RFx ३०००००२४६९८– सुधारित वेळापत्रक आणि निविदेत सुधारणा दि. ०७.०३.२०२२ रोजी परळी येथे महाजेनकोच्या ३×२५० मेगावॅट युनिटवर डीएसआई एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेसाठी

Listen