Rfx ३००१८९८० – चंद्रपूर यू-३ आणि ४ आणि नाशिक यू-३ आणि ४ मधील २१० MW क्षमतेच्या एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेसाठी सल्लागार निविदेच्या संदर्भात प्रीबिड प्रश्नांचे उत्तर, दुरुस्ती आणि सुधारित वेळापत्रक – दिनांक २८.०९.२०२१. …

Rfx ३००१८९८० – चंद्रपूर यू-३ आणि ४ आणि नाशिक यू-३ आणि ४ मधील २१० MW क्षमतेच्या एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेसाठी सल्लागार निविदेच्या संदर्भात प्रीबिड प्रश्नांचे उत्तर, दुरुस्ती आणि सुधारित वेळापत्रक – दिनांक २८.०९.२०२१. …

Listen