RFx क्रमांक ३०००००१४४७१-निविदा मागविण्यात आल्या आहेत -उरण येथील गॅस टर्बाइन पॉवर स्टेशनसाठी कंबाइंड सायकल पॉवर प्लांट बदलण्यासाठी/रेट्रोफिटिंगसाठी सल्लामसलत आणि अभियंता सेवांसाठी खुल्या निविदा

RFx क्रमांक ३०००००१४४७१-निविदा मागविण्यात आल्या आहेत -उरण येथील गॅस टर्बाइन पॉवर स्टेशनसाठी कंबाइंड सायकल पॉवर प्लांट बदलण्यासाठी/रेट्रोफिटिंगसाठी सल्लामसलत आणि अभियंता सेवांसाठी खुल्या निविदा

Listen